top of page

טיפול קבוצתי

טיפול קבוצתי

 

טיפול קבוצתי הינו ייצוג מיקרוקוסמי של המציאות. במפגש הקבוצתי אנו נפגשים עם קבוצת השווים לנו, בין אם כילדים או כמבוגרים.
אנחנו יוצרים קשר ומגיבים ליצירת קשר, לוקחים מקום, עובדים בצוות ובאופן אישי מתמודדים עם אותם גורמים להם אנו חשופים ביום יום.

כוחה של הקבוצה הוא באוניברסליות, כאשר אני מגלה שאינני היחיד/ה שח את תחושותיי וחושב/ת את מחשבותיי – אפילו האפלות ביותר. אני פוגש/ת שותפים לדרך, שותפי סוד, עליהם אני יכול/ה לסמוך והם יכולים לסמוך עליי.

קבוצות ילדים : מיומנויות חברתיות

 

בקבוצה הילדים פוגשים ילדים בני גילם המתמודדים עם מגוון קשיים דומים ושונים לשלהם.

התמודדות עם קונפליקט ופתרון בעיות.

יצירת קשר ותגובה ליצירת הקשר.

התמודדות עם כעס וזעם.

שיתוף ודיבור רגשי.

עבודה קבוצתית ועבודה יחידנית בקבוצה.

דרך העבודה בקבוצה הילד לומד איך להביע את עצמו בצורה מותאמת, מגלה את כוחות שקיימים בתוכו ומצליח להזדהות עם חבריו בקבוצת השווים, ומתוך כך מתחזק ומרגיש יותר ביטחון וחש פחות בודד.
בתהליך הקבוצתי הילד מגלה שאינו חריג, שישנם עוד ילדים ששותפים לתחושותיו וכך מרגיש כשווה בין שווים. בזכות כך מתפתחת תחושת המסוגלות והוא מפתח כוחות שבעזרתם הוא לומד לדבר ולתקשר את רגשותיו, מחשבותיו ורצונותיו בצורה שמקדמת אותו.


 

קבוצת מבוגרים

Get in Touch
bottom of page