top of page
Family at a Beach
Image by Szilvia Basso

הדרכות הורים

הורות היא התפקיד הכי מורכב בחיינו, אין חוברת הפעלה או שיעור הכנה ואין מדריך שיאמר מה מותר ומה אסור, מה טוב ומה פחות.

מיחיד או זוג אנו הופכים למשפחה, בין רגע חיינו כפי שהכרנו משתנים לבלי היכר. ייצור חסר ישע מצטרף לחיינו והוא תלוי בנו ב- 100%. עלינו להתאים את עצמינו אליו ולדעת איך לשחרר ומתי.
בתוך זה ישנם היבטים ריגשיים המשפיעים על כל אחד מאיתנו כיחיד, בזוג או בתא המשפחתי.
כל אחד מאיתנו כהורה, סוחב עימו את ההורות שקיבל, מה הצמיח אותו ומה פחות התחבר אליו, צלקות שאנו סוחבים מהילדות ומיומנויות שרכשנו בונים את הערכים שנאמין בהם ועליהם אנו מתבססים ביצירת קשר הורה - ילד הראשוניים.
בנוסף לכך, יש את הילד שהייתי, החלומות והשאיפות שלי ושל הסביבה ממני, מה הצלחתי להשיג והיכן נכשלתי. את כל זה אנו מניחים מבלי משים על כתפי ילדינו, ככול שאנו חשים מחוברים יותר ללילד, כך נשים עליו יותר ציפיות שהיו מונחות על כתפנו כילדים.

הדרכת ההורים, תפקידה הראשוני הוא פתיחת ערוץ תקשורת חיובית ומצמיחה בין ההורה לילד.

"כל המבוגרים היו ילדים קודם, אבל אחדים זוכרים זאת"

הנסיך הקטן

העבודה בהדרכת ההורים הינה דינאמית ונעזרת בכלים מעולם האמנויות. ננסה לראות את הילד שלי מכמה זוויות ובמקביל לפגוש את הילד שבי וליצור את הגשר ביניהם.
נסתכל על כל אחד מההורים ועל תפיסותיו וערכיו הראשוניים בניסיון למצוא מוטיבים משותפים ולהגיע לעמק השווה בין ההורים.

פעמים רבות, ההורים מביאים את הילד לטיפול רגשי בעקבות מצוקה ספציפית או המלצה חיצונית (יועצת, מורה, גננת וכו').
בהדרכת ההורים ננסה לפרוש מפה רחבה ככול האפשר על חיי הילד והתא המשפחתי שבו הוא חי, בכדי לייעל תהליכים ברמה האישית, זוגית, הורית ומשפחתית.

 

ילד שמגיע לטיפול בעקבות מצוקה חברתית, על פי דווח ההורים.

במהלך המפגשים עם הילד עולה כי הילד אינו חש מצוקה שכזו וקיים מעגל חברתי שמספק אותו.
האמא שמצידה חוותה טראומה ממתוקה חברתית בילדותה – מעגל החברות שלה לא היה משמעותי, היא לא הוזמנה למסיבות וחשה בודדה, רואה במעגל המצומצם של ילדה תזכורת חיה לעברה ובאופן לא מודע משתמשת בכלים שאמה השתמשה בכדי לעזור לה להשתלב חברתית. כלים אלה לא הואילו לה בעברה וכמובן שאינן יעלים גם במקרה של ילדה בהווה.
לכן, העבודה המשמעותית הייתה קודם כל להביט בדברים ולראות את השחזור של הילדה שהיא הייתה בכדי להצליח ולשבור את המעגל ולשחרר הן את האמא והן את הילד.

הילד נמצא במקום חברתי שטוב לו ומפרה אותו, היום האמא מסוגלת לראות זאת והילד חופשי יותר במקומו ומסוגל להרחיב את המעגלים הקיימים.

bottom of page