top of page
Search
  • Writer's pictureNirit & Shiran

סליחה, חרטה וברכות

ראש השנה תמיד מגיע עם הרגשה של התחלות ושינויים באוויר.

אנחנו חושבים על השנה שעברה, ומביטים קדימה אל השנה הקרובה - מה המטרות שלנו, מה נרצה להשיג, על מה היינו רוצים לוותר ומה נרצה לשמר.


מנהגי החג הקשורים לאדם וחברו מתחלקים לשניים, הראשון עוסק בסליחה וחרטה. התרת נדרים, בקשת סליחה מחברים ותשליך של עוונותינו במקווה המים זורמים. השני מתמקד באיחולים וברכות לשנה החדשה.

קל לנו לבקר את עצמנו ולראות היכן כשלנו או טעינו בשנה שחלפה, ומשם לחשוב מה אנו מאחלים לעצמנו ולסביבתנו לשנה הבאה. אך בואו ננסה לשנות את נקודת המבט על השנה שעברנו.

נסו להביט על השנה שעברה ממקום של חמלה וקבלה עצמית. מה השגתם בשנה שחלפה? חישבו על איפה התמדתם? במה הצלחתם? ולצד זה מה הייתם רוצים לחזק, לשפר, להגדיל ולהוסיף.

כאשר אנחנו מסוגלים להיות בעמדה פחות ביקורתית ויותר מקבלת עבור עצמנו, אנו יכולים לאהוב את עצמנו, גם את החלקים הפחות מוצלחים שבנו. כאשר יש בנו אהבה עצמית, ניתן להביט על גם על חוסר ההצלחות באופן בונה, ללמוד איפה טעינו ומה אפשר לשנות במטרות שהצבנו או בדרך שבחרנו ללכת בה.מאחלות לשנה הבאה:

שנדע להביט במראה ולחייך אלינו בחזרה

שנאהב את עצמו לפחות כמו שאנחנו אוהבים את הסובבים לנו

שנצליח לראות את הטוב שבנו

שנוכל להינות מהרגע מבלי לחשוב ולנתח


שתהיה שנה טובה ומתוקה, מלאה באהבה עצמית


13 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page